Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
voilla
voilla
2353 d283 390
Reposted byPauleta Pauleta
voilla
- Jestem przerażona.
- A czego się boisz?
- Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
— wyszperane.
Reposted fromtuptucha tuptucha viayoucandoit youcandoit
voilla
Piszę do Ciebie listy w głowie,
listy, o których Ci nie opowiem.
— halfchair
Reposted frombeinthe beinthe viaIzzabel Izzabel
voilla
6886 e8fe
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viaanastasie anastasie
voilla
Ale te uśmiechy, które sobie podarowaliśmy, zostają w nas na zawsze.
Reposted frommefir mefir viajagsonify jagsonify
voilla
Masz strasznie obgryzione paznokcie i trochę spuchnięte oczy, nie jakbyś płakała przed chwilą, ale tak, jakbyś płakała po trochu, codziennie […].
— Żulczyk
Reposted frombarkwithme barkwithme viajagsonify jagsonify
voilla
Play fullscreen
enjoy Polish sweets ;)
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaIzzabel Izzabel
voilla
Help me leave behind some reasons to be missed.
— Linkin Park
Reposted byjillianmayrosedecanelle
voilla
Wolałabym spać u niego, u niego jest cieplej.
— W.W.
Reposted fromIzzabel Izzabel
voilla
Dopiero kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja mała, ty kochasz naprawdę. 
— Krystyna Siesicka
Reposted fromwordshurt wordshurt viaIzzabel Izzabel
voilla
Reposted fromOoliv Ooliv viabetrayedlove betrayedlove
voilla
"Ta kobieta byłaby gotowa przejść przez piekło, żeby przynieść Ci filiżankę kawy."
voilla
5731 fc9d 390
voilla
voilla
0209 81a2 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSenyia Senyia
voilla
9442 2f85 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaburdel burdel
voilla
(...)
no powiedz
na ile lat
na ile dni świetlnych
i ciemnych
mam się oddalić od Ciebie
aby się zbliżyć tak bardzo
że przylgnąć
i zniknąć w Tobie
— Anna Kamieńska "Odchodzę"
Reposted frompouler pouler viaburdel burdel
voilla
Oczy tej małej - jak dwa błękity,
myśli tej małej - białe zeszyty,
a on był dla niej jak młody bóg,
żebyż on jeszcze kochać mógł
— muz. Z. Konieczny, sł. A. Osiecka
Reposted frompiksele piksele viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl